bgtraingroup.dir.bg

 
bgtraingroup.dir.bg

Глог
Публикации
За контакти
Фото Галерия
Новини
Форум
АнкетиПубликации / Интервизия правила

Интервизия правила
22.07.09 13:43

Автор:Никола Йорданов
Правила за работа на група за интервизия
  
 
ГРУПА ЗА ИНТЕРВИЗИЯ
На треньори
 
Уважаеми колеги,
 

От януари месец 2008 година в София работи група за интервизия[1] на треньори[2].

 

Целта на групата по интервизия е да даде възможност на практикуващи интерактивен тренинг колеги да обменят професионален опит и получават структурирана обратна връзка по конкретни казуси и цялостното си професионално изпълнение.

 

В групата участват колеги, които имат минимум 100 часа личен групов опит и минимум 800 часа опит като треньори. Една група може да има до 12 члена. При наличие на по-голям интерес, ще организираме допълнителни групи. В момента членове на групата са Елена Алтимирска, Снежина Върбанова, Катюша Павлова, Драгомира Шулева, Мария Трифонова, Капка Стойкова, Елена Марина, Гергана Дженкова, Александър Пожарлиев, Ивайло Илиев и Никола Йорданов.

 

Групата предвижда редовни месечни сесии от по 90 минути, по време на които водещ на ротационнен принцип дава възможност на различни членове на групата да представят казуси (по един на сесия) и структурира обсъждане за обратна връзка и споделяне. Казусът не включва представяне на нови техники, макар понякога в хода на обсъждането да се налага поясняване на някои термини и техники. Като правило не се обсъждат проблеми свързани с маркетинга или регулацията на сектора.

 

Ролята на водещия е да следи за спазване на стъпките в процедурата и управление на процеса. Задължение на водещия е да направи кратък запис на срещата (обикновено страница до три) с информация за темата, присъстващите, основни тези/ изводи и информация за следващата среща. Но водещия е предимно водещ – следи процеса, а записа е административно задължение. Протоколи се изпращат на всички участници.

 

По време на обсъжданията не се споменават конкретни имена на фирми, институции или индивиди. Гарантира се професионална конфиденциалност на споделена информация от чувствителен характер.

 

Поради спецификата на работата при три последователни отсъствия (освен по непреодолими обстоятелства) спираме да изпращаме протоколи на съответните колеги.

 

Приблизителен дневен ред на среща

18.30 – 18.40 Загряване
18.40 – 19.00 Представяне на казус

19.00 – 19.40 Структурирано обсъждане за даване на обратна връзка и споделяне на личен опит във връзка с казуса

19.40 – 19.50 Обобщение
19.50 – 19.55 Обратна връзка за сесията
19.55 - 20.00 Избор на водещ и казус за следващата месечна среща.
 

Начинът на работа включва:

А) Споделяне на казуси,
Б) Уточняване на казуса,

В) Обратна връзка предимно чрез споделяне на собствен опит, Г) Опит за обобщение или заключение (без задължително да има обща теория или заключение).

Г) Фасилитирането на групата става на ротационен принцип.

Д) При възникване на необходимост от промени (например дата, място или казус), фасилитиращия за съответната сесия има отговорност да уточни промените и уведоми всички участници.[1] Интервизия – супервизия между равни.

[2] Водещи интерактивни тренинги – с квалификация за управление на групов процес, необходим при промяна на нагласи и развитие на социални умения.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

3.641